National Retail Properties Inc (NNN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 412 836 325 532 32 883 143 451 31 597
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 540 780 3 240 320 3 006 610 2 870 910 2 600 520
Wskaźnik płynności bieżącej 0,05 0,10 0,01 0,05 0,01

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $412 836K ÷ $7 540 780K
= 0,05


Analiza porównawcza

2021