National Retail Properties Inc (NNN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 773 053 1 452 810 660 681 670 487 622 661
Należności w tys. USD 3 612 6 308 4 338 2 874 3 797
Rotacja należności 214,02 230,31 152,30 233,29 163,99

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $773 053K ÷ $3 612K
= 214,02


Analiza porównawcza

2022