National Retail Properties Inc (NNN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 452 810 660 681 670 487 622 661 584 933
Property, plant and equipment w tys. USD 14 888 600 7 208 660 7 290 020 6 853 760 6 428 930
Rotacja aktywów trwałych 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 452 810K ÷ $14 888 600K
= 0,10


Analiza porównawcza

2021