National Retail Properties Inc (NNN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 452 810 660 681 670 487 622 661 584 933
Aktywa razem w tys. USD 15 502 100 7 637 840 7 434 870 7 103 440 6 560 530
Rotacja aktywów razem 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 452 810K ÷ $15 502 100K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021