Nektar Therapeutics (NKTR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 504 977 546 387 619 316 667 025 733 955 921 080 1 000 060 1 037 320
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 808 22 507 19 245 20 831 23 333 20 731 12 596 15 771
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 68 204 83 989 104 985 105 281 85 200 139 969 131 023 123 633
Wskaźnik płynności gotówkowej 7,64 6,77 6,08 6,53 8,89 6,73 7,73 8,52

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($504 977K + $15 808K) ÷ $68 204K
= 7,64


Analiza porównawcza

2022/Q4