Nektar Therapeutics (NKTR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 504 977 733 955 1 061 900 1 324 860 1 335 350
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 808 23 333 21 928 47 221 47 743
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 68 204 85 200 115 779 353 893 82 002
Wskaźnik płynności gotówkowej 7,64 8,89 9,36 3,88 16,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($504 977K + $15 808K) ÷ $68 204K
= 7,64


Analiza porównawcza

2022