Nektar Therapeutics (NKTR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 795 581 1 138 000 1 421 550 1 437 690 326 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 85 200 115 779 353 893 82 002 56 163
Wskaźnik płynności bieżącej 9,34 9,83 4,02 17,53 5,82

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $795 581K ÷ $85 200K
= 9,34


Analiza porównawcza

2021