Nektar Therapeutics (NKTR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 21 635 24 897 19 477 21 374 24 412
Zobowiązania handlowe w tys. USD 12 980 9 747 22 139 19 234 5 854
Rotacja zobowiązań 1,67 2,55 0,88 1,11 4,17

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $21 635K ÷ $12 980K
= 1,67


Analiza porównawcza

2022