Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 183 189 192 935 166 875 179 929 152 804
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 187 671 186 751 179 617 179 951 155 419
Marża zysku ze sprzedaży brutto 97,61% 103,31% 92,91% 99,99% 98,32%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $183 189K ÷ $187 671K
= 97,61%


Analiza porównawcza

2022