Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 015 400 1 305 200 1 375 910 1 294 090 890 399
Należności w tys. USD 17 426 14 572 14 690 14 609 12 959
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 860 110 4 650 810 4 717 830 4 315 380 3 741 950
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,28 0,29 0,30 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 015 400K + $17 426K) ÷ $4 860 110K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022