Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 187 671 186 751 179 617 179 951 155 419
Property, plant and equipment w tys. USD 24 844 25 937 28 188 25 659 25 605
Rotacja aktywów trwałych 7,55 7,20 6,37 7,01 6,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $187 671K ÷ $24 844K
= 7,55


Analiza porównawcza

2022