Northfield Bancorp Inc (NFBK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 187 671 186 751 179 617 179 951 155 419
Aktywa razem w tys. USD 5 601 290 5 430 540 5 514 540 5 055 300 4 408 430
Rotacja aktywów razem 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $187 671K ÷ $5 601 290K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022