Nasdaq Inc (NDAQ)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 735 000 4 812 000 5 541 000 2 996 000 2 956 000
Aktywa razem w tys. USD 20 868 000 20 115 000 17 979 000 13 924 000 15 700 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,24 0,31 0,22 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 735 000K ÷ $20 868 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022