Nasdaq Inc (NDAQ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 502 000 393 000 2 745 000 332 000 545 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 403 000 6 413 000 4 312 000 3 506 000 5 132 000
Należności w tys. USD 677 000 588 000 566 000 422 000 371 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 835 000 7 872 000 4 924 000 4 227 000 6 570 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,97 0,94 1,55 1,01 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($502 000K + $7 403 000K + $677 000K) ÷ $8 835 000K
= 0,97


Analiza porównawcza

2022