Nasdaq Inc (NDAQ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 604 000 7 423 000 7 660 000 4 290 000 6 370 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 835 000 7 872 000 4 924 000 4 227 000 6 570 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,97 0,94 1,56 1,01 0,97

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 604 000K ÷ $8 835 000K
= 0,97


Analiza porównawcza

2022