Nasdaq Inc (NDAQ)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 226 000 5 886 000 5 627 000 4 262 000 4 277 000
Należności w tys. USD 677 000 588 000 566 000 422 000 371 000
Rotacja należności 9,20 10,01 9,94 10,10 11,53

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $6 226 000K ÷ $677 000K
= 9,20


Analiza porównawcza

2022