Nasdaq Inc (NDAQ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 226 000 5 886 000 5 627 000 4 262 000 4 277 000
Property, plant and equipment w tys. USD 532 000 509 000 475 000 384 000 376 000
Rotacja aktywów trwałych 11,70 11,56 11,85 11,10 11,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 226 000K ÷ $532 000K
= 11,70


Analiza porównawcza

2022