Nasdaq Inc (NDAQ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 226 000 5 886 000 5 627 000 4 262 000 4 277 000
Aktywa razem w tys. USD 20 868 000 20 115 000 17 979 000 13 924 000 15 700 000
Rotacja aktywów razem 0,30 0,29 0,31 0,31 0,27

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 226 000K ÷ $20 868 000K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022