Navient Corp (NAVI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 267 000 285 000 882 000 853 000 1 189 000
Należności w tys. USD 2 040 000 2 051 000 2 071 000 2 094 000 2 073 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 76 978 000 83 945 000 90 198 000 98 941 000 109 783 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $267 000K + $2 040 000K) ÷ $76 978 000K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021