Navient Corp (NAVI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 167 000 682 000 754 000 817 000 267 000 978 000 1 026 000 984 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 66 896 000 69 675 000 72 347 000 74 627 000 76 978 000 78 410 000 79 882 000 81 358 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $167 000K) ÷ $66 896 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022/Q4