Navient Corp (NAVI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 78 697 000 85 236 000 93 554 000 102 776 000 109 961 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 76 978 000 83 945 000 90 198 000 98 941 000 109 783 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,02 1,04 1,04 1,00

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $78 697 000K ÷ $76 978 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2021