Navient Corp (NAVI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 454 000 3 728 000 5 529 000 5 648 000 5 179 000
Property, plant and equipment w tys. USD 95 000 116 000 135 000 136 000 156 000
Rotacja aktywów trwałych 36,36 32,14 40,96 41,53 33,20

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 454 000K ÷ $95 000K
= 36,36


Analiza porównawcza

2021