Navient Corp (NAVI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 454 000 3 728 000 5 529 000 5 648 000 5 179 000
Aktywa razem w tys. USD 80 605 000 87 412 000 94 903 000 104 176 000 114 991 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 454 000K ÷ $80 605 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021