Navient Corp (NAVI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 105 000 180 000 255 000 -11 000 173 000 185 000 370 000 186 000 207 000 125 000 -106 000 171 000 145 000
Amortyzacja 10 000 3 000 4 000 16 000 4 000 5 000 5 000 22 000 16 500 11 000 5 500 30 000 22 500
Zmiana stanu należności 2 024 000 1 974 000 1 943 000 2 040 000 2 029 000 2 018 000 1 990 000 -8 000 -37 000 2 096 000 -102 000 2 071 000 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 364 000 976 000 708 000 905 000 1 050 000 1 453 000 1 497 000 -592 000 143 000 548 000 -149 000 -350 000 -163 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 68 000 139 000 -109 000 168 000 201 000 154 000 179 000 987 000 816 000 595 000 453 000 1 019 000 764 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 856 000 2 205 000 1 751 000 1 560 000 894 000 1 334 000 2 885 000 6 448 000 4 918 000 3 392 000 985 000 7 485 000 5 613 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 448 000 -2 122 000 -2 006 000 -1 461 000 -1 546 000 -1 828 000 -2 499 000 -7 679 000 -5 301 000 -3 779 000 -1 451 000 -9 985 000 -7 488 750