MGIC Investment Corp (MTG)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 865 349 634 983 446 093 673 763 670 097
Aktywa razem w tys. USD 6 213 790 7 325 010 7 354 530 6 229 570 5 677 800
ROA 13,93% 8,67% 6,07% 10,82% 11,80%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $865 349K ÷ $6 213 790K
= 13,93%


Analiza porównawcza

2022