MGIC Investment Corp (MTG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 479 870 6 658 650 6 732 910 5 808 020 5 207 020
Należności w tys. USD 104 321 159 720 151 755 78 749 91 366
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 416 090 2 271 920 2 410 830 1 768 380 1 915 590
Wskaźnik płynności szybkiej 3,94 3,00 2,86 3,33 2,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 479 870K + $104 321K) ÷ $1 416 090K
= 3,94


Analiza porównawcza

2022