MGIC Investment Corp (MTG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 911 570 7 103 060 7 172 620 6 048 620 5 450 280
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 416 090 2 271 920 2 410 830 1 768 380 1 915 590
Wskaźnik płynności bieżącej 4,17 3,13 2,98 3,42 2,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 911 570K ÷ $1 416 090K
= 4,17


Analiza porównawcza

2022