MGIC Investment Corp (MTG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 434 810 1 185 680 1 199 150 1 213 980 1 123 850
Property, plant and equipment w tys. USD 41 419 45 614 47 144 50 121 51 734
Rotacja aktywów trwałych 34,64 25,99 25,44 24,22 21,72

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 434 810K ÷ $41 419K
= 34,64


Analiza porównawcza

2022