MGIC Investment Corp (MTG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 434 810 1 185 680 1 199 150 1 213 980 1 123 850
Aktywa razem w tys. USD 6 213 790 7 325 010 7 354 530 6 229 570 5 677 800
Rotacja aktywów razem 0,23 0,16 0,16 0,19 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 434 810K ÷ $6 213 790K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022