Morgan Stanley (MS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 10 540 000 14 566 000 10 500 000 8 512 000 8 222 000
Aktywa razem w tys. USD 1 180 230 000 1 188 140 000 1 115 860 000 895 429 000 853 531 000
ROA 0,89% 1,23% 0,94% 0,95% 0,96%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $10 540 000K ÷ $1 180 230 000K
= 0,89%


Analiza porównawcza

2022