Morgan Stanley (MS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 14 089 000 19 668 000 14 418 000 11 301 000 11 237 000
Aktywa razem w tys. USD 1 180 230 000 1 188 140 000 1 115 860 000 895 429 000 853 531 000
Operacyjny ROA 1,19% 1,66% 1,29% 1,26% 1,32%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $14 089 000K ÷ $1 180 230 000K
= 1,19%


Analiza porównawcza

2022