Morgan Stanley (MS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 65 656 000 61 117 000 52 047 000 53 823 000 50 193 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 65 936 000 61 121 000 52 047 000 53 823 000 50 193 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,58% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $65 656 000K ÷ $65 936 000K
= 99,58%


Analiza porównawcza

2022