Morgan Stanley (MS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 732 570 000 761 492 000 846 033 000 713 412 000 716 601 000 760 449 000 860 742 000 757 403 000
Należności w tys. USD 75 964 000 74 095 000 78 540 000 87 935 000 82 759 000 94 804 000 96 018 000 98 353 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 063 550 000 1 097 950 000 1 079 000 000 1 057 940 000 1 071 110 000 1 118 160 000 1 081 540 000 1 083 360 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,76 0,76 0,86 0,76 0,75 0,76 0,88 0,79

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $732 570 000K + $75 964 000K) ÷ $1 063 550 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2023/Q2