Morgan Stanley (MS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 846 033 000 860 742 000 832 192 000 655 551 000 610 029 000
Należności w tys. USD 78 540 000 96 018 000 97 737 000 55 646 000 53 298 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 079 000 000 1 081 540 000 1 012 710 000 812 732 000 772 125 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,86 0,88 0,92 0,88 0,86

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $846 033 000K + $78 540 000K) ÷ $1 079 000 000K
= 0,86


Analiza porównawcza

2022