Morgan Stanley (MS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 713 412 000 716 601 000 760 449 000 860 742 000 757 403 000 848 370 000 841 677 000 832 192 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 057 940 000 1 071 110 000 1 118 160 000 1 081 540 000 1 083 360 000 1 053 640 000 1 051 180 000 1 012 710 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,67 0,67 0,68 0,80 0,70 0,81 0,80 0,82

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $713 412 000K) ÷ $1 057 940 000K
= 0,67


Analiza porównawcza

2022/Q3