Morgan Stanley (MS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 846 033 000 860 742 000 832 192 000 655 551 000 610 029 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 079 000 000 1 081 540 000 1 012 710 000 812 732 000 772 125 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 0,80 0,82 0,81 0,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $846 033 000K) ÷ $1 079 000 000K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022