Morgan Stanley (MS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 61 121 000 52 047 000 53 823 000 50 193 000 43 642 000
Aktywa razem w tys. USD 1 188 140 000 1 115 860 000 895 429 000 853 531 000 851 733 000
Rotacja aktywów razem 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $61 121 000K ÷ $1 188 140 000K
= 0,05


Analiza porównawcza

2021