Morgan Stanley (MS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 10 540 000 14 566 000 10 500 000 8 512 000 8 222 000 5 588 000
Amortyzacja 3 998 000 4 216 000 3 769 000 2 643 000 1 844 000 1 753 000
Zmiana stanu należności -17 478 000 -1 719 000 42 091 000 2 348 000 -2 889 000 9 727 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -2 985 000 -1 398 000 5 499 000 -26 248 000 5 725 000 2 799 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -6 397 000 33 971 000 -25 231 000 40 773 000 7 305 000 -4 505 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 078 000 -2 308 000 -1 444 000 -1 826 000 -1 865 000 -1 629 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 632 000 -49 897 000 -37 898 000 -33 561 000 -22 881 000 -12 391 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 22 714 000 41 547 000 83 784 000 -11 966 000 24 205 000 16 261 000