Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 157 100 7 616 800 8 009 000 8 088 900 6 566 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 004 400 1 409 100 1 421 000 1 353 700 927 100
Rotacja zobowiązań 4,57 5,41 5,64 5,98 7,08

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 157 100K ÷ $2 004 400K
= 4,57