Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 157 100 7 616 800 8 009 000 8 088 900 6 566 600
Zapasy w tys. USD 2 741 400 1 739 200 2 076 400 2 230 900 1 508 600
Rotacja zapasów 3,34 4,38 3,86 3,63 4,35

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $9 157 100K ÷ $2 741 400K
= 3,34