Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 357 400 8 681 700 8 906 300 9 587 300 7 409 400
Working capital w tys. USD 537 900 374 700 1 126 500 1 753 300 2 585 400
Rotacja kapitału pracującego 22,97 23,17 7,91 5,47 2,87

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $12 357 400K ÷ $537 900K
= 22,97