Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 357 400 8 681 700 8 906 300 9 587 300 7 409 400
Property, plant and equipment w tys. USD 12 475 300 11 854 300 11 690 000 11 746 500 9 711 700
Rotacja aktywów trwałych 0,99 0,73 0,76 0,82 0,76

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $12 357 400K ÷ $12 475 300K
= 0,99