Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 357 400 8 681 700 8 906 300 9 587 300 7 409 400
Aktywa razem w tys. USD 22 036 400 19 789 800 19 298 500 20 119 200 18 633 400
Rotacja aktywów razem 0,56 0,44 0,46 0,48 0,40

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $12 357 400K ÷ $22 036 400K
= 0,56