Marsh & McLennan Cos., Inc. (MMC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 504 000 2 089 000 1 155 000 1 066 000 1 205 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 852 000 740 000 677 000 551 000 224 000
Należności w tys. USD 11 172 000 5 326 000 5 236 000 4 317 000 4 133 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 308 000 6 556 000 6 679 000 4 924 000 4 262 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,24 1,06 1,21 1,31

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 504 000K + $1 852 000K + $11 172 000K) ÷ $13 308 000K
= 1,24


Analiza porównawcza

2021