Marsh & McLennan Cos., Inc. (MMC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 442 000 1 752 000 2 089 000 1 155 000 1 066 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 005 000 926 000 740 000 677 000 551 000
Należności w tys. USD 5 852 000 5 586 000 5 326 000 5 236 000 4 317 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 172 000 6 654 000 6 556 000 6 679 000 4 924 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,16 1,24 1,24 1,06 1,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 442 000K + $1 005 000K + $5 852 000K) ÷ $7 172 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022