Marsh & McLennan Cos., Inc. (MMC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 20 720 000 19 820 000 17 224 000 16 652 000 14 950 000 14 024 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 20 720 000 19 820 000 17 224 000 16 652 000 14 950 000 14 024 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 4 280 000 4 312 000 3 066 000 2 677 000 2 761 000 2 856 000
Koszty odsetek netto 454 000 442 000 508 000 485 000 279 000 228 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 082 000 4 208 000 2 793 000 2 439 000 2 244 000 2 643 000
Podatek dochodowy 995 000 1 034 000 747 000 666 000 574 000 1 133 000
Udziały niekontrolujące 37 000 31 000 30 000 31 000 20 000 20 000
Zysk (strata) netto 3 050 000 3 143 000 2 016 000 1 742 000 1 650 000 1 492 000