Marsh & McLennan Cos., Inc. (MMC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 442 000 3 504 000 2 089 000 1 155 000 1 066 000 1 205 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 005 000 1 852 000 740 000 677 000 551 000 224 000
Należności 5 852 000 11 172 000 5 326 000 5 236 000 4 317 000 4 133 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 005 000 1 852 000 740 000 677 000 551 000 224 000
Aktywa obrotowe razem 8 299 000 16 528 000 8 155 000 7 068 000 5 934 000 5 562 000
Inwestycje długotrminowe 25 155 000 52 248 000 24 894 000 24 289 000 15 644 000 14 867 000
Rzeczowe aktywa trwałe 871 000 1 694 000 856 000 858 000 701 000 712 000
Wartość firmy 16 251 000 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 2 537 000 38 254 000 18 216 000 17 445 000 11 036 000 10 363 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 576 000 7 462 000 3 226 000 3 139 000 2 853 000 2 732 000
Aktywa razem 33 454 000 68 776 000 33 049 000 31 357 000 21 578 000 20 429 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 268 000 34 000 517 000 1 215 000 314 000 262 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 904 000 13 274 000 6 039 000 5 464 000 4 610 000 4 000 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 172 000 13 308 000 6 556 000 6 679 000 4 924 000 4 262 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 11 227 000 21 866 000 10 796 000 10 741 000 5 510 000 5 225 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 639 000 7 398 000 4 513 000 4 068 000 3 560 000 3 500 000
Udziały niekontrolujące 229 000 426 000 156 000 150 000 73 000 83 000
Zobowiązania razem 22 934 000 46 758 000 23 945 000 23 564 000 14 067 000 13 070 000
Akcje zwykłe 499 000 1 014 000 506 000 506 000 506 000 513 000
Zyski (straty) zatrzymane 20 301 000 36 778 000 16 272 000 15 199 000 14 347 000 13 140 000
Akcje własne -6 207 000 -8 956 000 -3 562 000 -3 774 000 -3 567 000 -3 083 000
Kapitał własny 10 520 000 22 018 000 9 104 000 7 793 000 7 511 000 7 359 000
Pasywa razem 33 454 000 68 776 000 33 049 000 31 357 000 21 578 000 20 429 000