Metlife Inc (MET)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 260 000 5 408 000 3 914 000 3 437 000 3 053 000
Aktywa razem w tys. USD 666 611 000 759 708 000 795 146 000 740 463 000 687 538 000
Operacyjny ROA 0,04% 0,71% 0,49% 0,46% 0,44%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $260 000K ÷ $666 611 000K
= 0,04%


Analiza porównawcza

2022