Metlife Inc (MET)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 344 102 000 409 542 000 418 495 000 387 109 000 354 341 000
Należności w tys. USD 17 503 000 17 333 000 17 870 000 20 443 000 19 644 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 613 019 000 659 728 000 685 707 000 640 805 000 606 202 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,65 0,64 0,64 0,62

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $344 102 000K + $17 503 000K) ÷ $613 019 000K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022