Metlife Inc (MET)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 620 475 000 722 497 000 756 960 000 702 804 000 650 813 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 613 019 000 659 728 000 685 707 000 640 805 000 606 202 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,10 1,10 1,10 1,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $620 475 000K ÷ $613 019 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022