Metlife Inc (MET)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 69 898 000 71 080 000 67 842 000 69 620 000 68 239 000
Aktywa razem w tys. USD 666 611 000 759 708 000 795 146 000 740 463 000 687 538 000
Rotacja aktywów razem 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $69 898 000K ÷ $666 611 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022